Skip links

Gegevensbescherming

PRIVACYBELEID GASTHOF FAIR

Juni 2018
Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is belangrijk voor ons. We respecteren je privacy en persoonlijke sfeer. De bescherming en wettelijke naleving van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is daarom een belangrijke zorg voor ons.

Deze gegevensbeschermingsverklaring laat zien hoe Gasthof Fair persoonlijke gebruikersgegevens ("persoonsgegevens") van bezoekers ("gebruikers") van onze website verzamelt, gebruikt, doorgeeft en openbaar maakt. De verklaring beschrijft ook hoe Gasthof Fair de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens waarborgt. Zoals reeds vermeld, is de bescherming van uw persoonlijke gegevens van bijzonder belang voor ons en daarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

De bezoeker van onze website gaat ermee akkoord dat Gasthof Fair in overeenstemming met de verklaring handelt. We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt alleen met toestemming van de gebruiker.

Gasthof Fair verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker indien de gebruiker
 • Bezoek de website van Gasthof Fair
 • Reserveringen of gevraagde diensten
 • Boekingen indienen
 • Voltooide betalingen
 • Abonneer je op onze nieuwsbrief
 • Behoefte aan informatie over wijzigingen in onze service
 • wettelijk verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld vanwege de belastingaangifte)

De gegevens die worden ingevoerd als onderdeel van een boeking of boekingsaanvraag worden opgeslagen en gebruikt voor de boeking of, in het geval van een boekingsaanvraag, voor het verzenden van een offerte. Je kunt per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor het aanbod, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens zijn te zien in het invoermasker als onderdeel van de boeking of boekingsaanvraag. Dit omvat naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, reisdatum en uw optionele extra verzoek. Enerzijds verwerkt Gasthof Fair de persoonsgegevens (bijv. naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer) die de gebruiker uitdrukkelijk en actief aan Gasthof Fair verstrekt. Dit geldt ook als de gebruiker deelneemt aan evenementen (online of persoonlijk) die worden georganiseerd door Gasthof Fair.

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker deze optie gebruikt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Daarnaast worden tijdens de registratie het IP-adres van de computer die toegang krijgt en de datum en tijd van registratie verzameld. Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar het privacybeleid.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens 12 maanden door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door dat systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. De gegevens worden in deze context niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Gasthof Fair beschermt persoonlijke gegevens met passende fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van firewalls, persoonlijke wachtwoorden, codering en authenticatietechnologieën. Indien, in individuele gevallen, persoonlijke gegevens worden verzameld via een website van Gasthof Fair, wordt de overdracht gecodeerd met behulp van de momenteel meest gebruikelijke en veilige methode voor gegevensoverdracht SSL "Secure Socket Layer". Gasthof Fair behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven aan overheids- en toezichthoudende autoriteiten en ook aan analysedienstverleners in het kader van deze verklaring. Gasthof Fair voldoet volledig aan de toepasselijke regelgeving, wetgeving en eventuele gerechtelijke of officiële vereisten.

De Gasthof Fair website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die Gasthof Fair niet beheert of controleert. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden. Gasthof Fair is niet verantwoordelijk voor de inhoud of behandeling van persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. F GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU).

Cookies
De website van Gasthof Fair maakt gebruik van cookies, die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Hierdoor kan Gasthof Fair het bezoek van de gebruiker herkennen. hun voorkeuren bijhouden en opslaan wanneer ze van pagina wisselen of de website opnieuw bezoeken.

Cookies dienen met name de volgende doeleinden:
 • De door de gebruiker geselecteerde taal- en landinstellingen opslaan
 • Statistische analyse van het aantal gebruikers en gebruiksgewoonten
 • De laadsnelheid van afzonderlijke pagina's verbeteren


Webanalyse
Gasthof Fair maakt gebruik van analyse-instrumenten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Gasthof Fair aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gegevensverwerking door de aanbieders van de tool.

De gebruiker kan het gedrag van cookies regelen via de instellingen van zijn browser. De bijbehorende browseropties en gebruiksinstructies zijn meestal te vinden in de handleiding of in het helpbestand van de browser. Als de gebruiker cookies weigert, blokkeert of deactiveert, kan dit de beschikbaarheid van de via de website aangeboden diensten beperken. Bovendien is het mogelijk dat delen van de websites niet meer naar behoren functioneren.

Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De door de cookie gegenereerde informatie over het bezoek van de gebruiker wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als Gasthof Fair IP-anonimisering voor onze website activeert, verkort Google het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en stuurt het door naar een server van Google in de VS en anonimiseert het daar. In opdracht van Gasthof Fair analyseert Google de opgeslagen informatie om rapporten over het gebruik van de website samen te stellen en andere gerelateerde diensten voor Gasthof Fair te leveren. Google kan het IP-adres dat de browser van de gebruiker doorgeeft in het kader van Google Analytics combineren met andere verzamelde gegevens. Meer informatie vindt u op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of op https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Knoppen voor sociale media
Op de website van Gasthof Fair zijn functies (plug-ins) van externe aanbieders of social media platforms (Facebook, Twitter, Google+ etc.) geïntegreerd. Met deze plug-ins kan de gebruiker inhoud delen op de bovengenoemde sociale netwerken. De knoppen zijn standaard uitgeschakeld wanneer de website wordt opgeroepen. Dit betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de respectieve externe providers zonder tussenkomst van de gebruiker. Nadat de gebruiker de knoppen heeft geactiveerd, verzenden de plug-ins automatisch gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, naar de betreffende externe provider. Als de gebruiker tijdens het bezoek aan de website tegelijkertijd is aangemeld op het netwerk van de respectieve externe provider, kan deze het bezoek toewijzen aan de netwerkaccount van de gebruiker. Gasthof Fair heeft hier geen invloed op. Het doel en de reikwijdte van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens worden uiteengezet in de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken. Het biedt gebruikers ook informatie over rechten en instellingsopties met betrekking tot privacybescherming.

Informatie over verwerkte persoonlijke gegevens
Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze verklaring hebben het recht om
 • om informatie te verkrijgen of en welke persoonsgegevens Gasthof Fair opslaat (categorieën van gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, bewaartermijn van de persoonsgegevens of criteria voor het bepalen van de bewaartermijn)
 • Een kopie van de persoonlijke gegevens ontvangen
 • Vragen om correctie van persoonlijke gegevens in geval van fouten
 • De verwijdering van persoonlijke gegevens aanvragen
 • beperkingen vragen op de verwerking van persoonlijke gegevens
 • om persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat
 • bezwaar te maken tegen de verwerking, in het bijzonder ten behoeve van direct marketing

De bovengenoemde rechten kunnen worden geweigerd of beperkt indien de belangen, rechten en vrijheden van derden prevaleren of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims van Gasthof Fair.

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval moet de annulering schriftelijk of per e-mail naar Gasthof Fair worden gestuurd.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens dienen schriftelijk te worden gericht aan de verantwoordelijke van Gasthof Fair via ons e-mailadres: info@gasthoffair.at

Gasthof Fair kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. De huidige versie wordt online gepubliceerd door Gasthof Fair.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.
This website uses cookies to improve your web experience.